Zorgen

Doel

Elkaars lasten dragen en in elkaars vreugde delen.

Onderwerpen

  • Team wijkbezoekers
  • Jeugd- en jongerenpastoraat
  • Psycho-sociaal pastoraal team
  • Pastoraat 70+
  • Meldpunt
  • Uitschrijving ledenadministratie
  • Toerusting wijkbezoekers

[loginview]
Betrokken oudsten/diakenen:

  • Peter Brouwer
  • Roelof van de Velde

E-mail: zorgen@vegelburg.nl

[/loginview]