Zorgen

Doel

Elkaars lasten dragen en in elkaars vreugde delen.

Onderwerpen

  • Team wijkbezoekers
  • Jeugd- en jongerenpastoraat
  • Psycho-sociaal pastoraal team
  • Pastoraat 70+
  • Meldpunt
  • Uitschrijving ledenadministratie
  • Toerusting wijkbezoekers
You must be logged in to view the hidden contents.