Op Zondag

[mapsmarker layer=”1″]

Kijk in de agenda voor een overzicht van de actuele diensten.
Elke zondag worden 2 erediensten gehouden, om 9.45 uur en om 17.00 uur. De diensten duren ruim een uur en worden gehouden in ons kerkgebouw aan de Boterbloem 15, te Elburg. Een half uur voor aanvang van elke dienst kun je binnenlopen. Je kunt ook live meekijken of later terugkijken via: vegelburg – YouTube

In deze diensten:

willen we God en elkaar ontmoeten
staat het Woord van God centraal en luisteren we naar een preek
zingen en musiceren we om God te prijzen
danken en bidden we voor elkaar en de maatschappij
We maken gebruik van beamers dus je hoeft geen liedbundel mee te nemen. De meeste mensen nemen wel een eigen bijbel mee. In alle diensten worden 2 collectes gehouden. De 1e is bestemd voor de eigen gemeente en de 2e heeft een diaconale bestemming.

Deze diensten zijn een mooie gelegenheid om kennis te maken met VEG Elburg. Je bent van harte welkom in ‘een huis voor ieder hart’. In de hal van de kerk is altijd iemand (let op de badge) aanwezig, die je graag wegwijs maakt. Je kunt je komst ook vooraf melden bij het meldpunt.

Ochtenddienst: 9.45 uur

Dit is een dienst voor jong en oud. We zingen psalmen en gezangen (bundel 1938), uit de bundel van Johannes de Heer en Opwekkingsliederen. De begeleiding bestaat uit het orgel en een combo.  Elke 2e zondag van de maand is de voorzang uit de bundel van Johannes de Heer, begeleid door het orgel.

Avonddienst: 17.00 uur

Dit is een rustige dienst die in het teken staat van geloofsverdieping. Er wordt gezongen uit de bundel van Johannes de Heer. Deze dienst staat 8x per jaar ook in het teken van kinderdoop of kinderzegening. We zingen in deze diensten dan ook uit andere liedbundels.

Als er om 19.00 uur een jeugddienst @thecross is, vervalt deze dienst.

Jeugddienst @thecross

Jeugd- en jongerendiensten worden 6x per jaar gehouden. In deze dienst hebben we altijd een bijzondere spreker en zingen we samen onder leiding van onze eigen jeugdband. De dienst begint om 19.00 uur en wordt afgesloten met een ‘frikandellen after party’.

Oppas voor kleine kinderen

Iedere zondagochtend is tijdens de ochtenddienst oppas in het kerkgebouw voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Vanaf 9.20 uur kun je de kinderen brengen.

Kinderen van 0-1,5 jaar verblijven op de begane grond. Baby’s slapen hier in campingbedjes of een eigen reiswieg. De andere kinderen kunnen hier spelen, ook is er een box aanwezig. Wil je voor de kinderen van 0-1,5 jaar drinken, koekje en/of fruithap meegeven?

Kinderen van 1,5 -3 jaar kun je boven brengen. Zij kunnen daar lekker gaan spelen. Als de dienst ten einde loopt, gaan we opruimen en aan de tafeltjes iets drinken en een koekje eten. Je hoeft voor deze kinderen geen koekje/drinken mee te geven.

Zondagsschool

Iedere zondagochtend is tijdens de ochtenddienst zondagsschool voor de kinderen van de basisschool-groepen 1 t/m 8. Dit houden we in het gebouw van Basisschool ‘De Borchstee’, Achterweg 2 in Elburg.

We vinden het belangrijk dat een kind op zijn/haar niveau over de Here Jezus hoort. Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Vertel het maar’. Zingen, vertellen, knutselen en spelletjes horen hier natuurlijk ook bij. Maar ook gebed staat centraal. We houden regelmatig kringgebed.

Middels diverse projecten besteden we aandacht aan Kerst, Pasen, Pinksteren en onze zendelingen.

Avondmaal

Afwisselend wordt in de diensten het Heilig Avondmaal gevierd.

Wij kennen in onze gemeente het open avondmaal. Als je weet dat je een kind van God bent, kun je deelnemen aan het avondmaal. Je hoeft dus geen lid of vriend van onze gemeente te zijn.