Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen

De VEG Elburg wil een kerk zijn waar iedereen zich veilig voelt. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van online en fysiek ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, het hiertoe aanzetten of -bewust- de andere kant opkijken, ontoelaatbaar vinden.

We hebben daarom een aantal maatregelen genomen, die enerzijds bijdragen aan het voorkomen van misbruik en anderzijds leiden tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Om misbruik te melden of te bespreken hebben wij interne en externe vertrouwenspersonen beschikbaar. Onderstaand vind je daar meer informatie over.

Interne vertrouwenspersonen

In de VEG in Elburg zijn Anita Bultman en Janco Zijlstra als interne vertrouwenspersonen aangesteld door de kerkenraad. De interne vertrouwenspersonen werken zelfstandig, zijn neutraal en gaan vertrouwelijk om met verkregen informatie. Dat betekent ook dat er geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan aan de kerkenraad.

De interne vertrouwenspersonen worden, indien gewenst, ondersteund door externe vertrouwenspersonen van de Stichting Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR).

Taken

De interne vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en adviseren je. De interne vertrouwenspersoon vormt zich een beeld van de inhoud van de melding, kan je adviseren over vervolgstappen en je desgewenst bijstaan in het vervolgtraject. De taak van de interne vertrouwenspersoon ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De interne vertrouwenspersoon doet niets zonder je hiervan op de hoogte te brengen.

Je kunt hieronder een bericht achterlaten voor de vertrouwenspersoon. In verband met de vertrouwelijkheid van je bericht vragen we je om in eerste instantie de reden van je bericht niet inhoudelijk te omschrijven maar alleen aan te geven hoe de vertrouwenspersoon je kan bereiken. De vertrouwenspersoon neemt daarna zo spoedig mogelijk contact met je op.

Externe vertrouwenspersoon

Mocht je liever met iemand buiten de gemeente in gesprek gaan over dit onderwerp dan kun je contact opnemen met het landelijke meldpunt van de stichting, Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties.

Het meldpunt SMPR is op werkdagen te bereiken van 9.00 -17.00 uur via het telefoonnummer: 030-3038590 of door te mailen naar info@smpr.nl.

  Uw naam (verplicht)

  Vul aub minimaal uw e-mail óf telefoonnummer in zodat de vertrouwenspersoon u kan bereiken.

  Uw email

  Uw telefoonnummer

  Ik wil contact met een:

  Uw bericht