Vraag & antwoord

Wat voor soort gemeente is VEG Elburg?

De Vrije Evangelische Gemeente Elburg is: “Een huis voor ieder hart”. We zijn één familie! We willen graag gemeente zijn zoals Jezus dat bedoelde. Al onze activiteiten hebben te maken met de drie H’s: Hoofd, hart en handen.

Hoofd: De bijbel nodigt ons uit om te groeien in de kennis van God. Door samen te lezen, te luisteren en te studeren, zoeken we naar het unieke antwoord op onze vragen.

Hart: Wie ben ik aan de binnenkant? Wie ben ik echt? Wie ben ik als niemand kijkt? Hoe ga ik met anderen om? Laat ik mijn hart spreken voor anderen, of sluit ik mijn hart voor hen af?

Handen: daden zeggen veel meer dan duizend woorden. We willen elkaar helpen met onze gaven, talenten en kwaliteiten in onze kerk en in de gemeenschap waarin we wonen en werken. In deze wereld zijn we de handen en voeten van Christus.

Hoeveel mensen komen er op zondag naar VEG Elburg?

Op zondag houden wij meestal drie kerkdiensten. In de morgendienst komen de meeste bezoekers, zo’n 400. De laagdrempelige diensten om 14.00 uur worden door zo’n 150 mensen bezocht. Een kleine groep mensen bezoekt de dienst om 17.00 uur.

Welke mensen komen er in VEG Elburg?

Bij onze gemeente zijn samen ca.1800 personen aangesloten, bestaande uit ca. 600 belijdende leden, ca. 600 volwassen vrienden en ca. 600 kinderen van 0-18 jaar. In de VEG Elburg komen zowel jongeren als ouderen. De bezoekers komen niet alleen uit Elburg, maar uit de hele regio. De achtergrond van de bezoekers is verschillend. De VEG Elburg is ontstaan uit de VEG Oldebroek, Een deel van de bezoekers heeft dus al een Vrije Evangelische achtergrond. Maar ook mensen uit de Prostestantse Kerk van Nederland en mensen zonder kerkelijke achtergrond bezoeken onze diensten.

Waarom gaan mensen naar VEG Elburg?

Dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar binnen onze gemeente staat in ieder geval de persoonlijke relatie met Jezus Christus centraal. Er is ruimte voor iedereen: of je het geloof al gevonden hebt of dat je misschien nog op zoek bent. Mensen gaan naar de VEG om hun relatie met God te krijgen of te onderhouden, om te bidden, om de bijbel uitgelegd te krijgen, om te zingen, om anderen te ontmoeten en met elkaar mee te leven. Kortom: om geïnspireerd te worden om te leven als volgeling van Jezus Christus.

Wat geloven de mensen van VEG Elburg?

Wij geloven in God als onze Vader en in Jezus Christus als onze enige Verlosser en Heer en in de Heilige Geest als onze Trooster en Leidsman.

Wie zijn de voorgangers van VEG Elburg?

Onze Voorganger

Sinds juni 2019 hebben wij weer een voorganger in de persoon van Durk Muurling. Durk is geboren en getogen in Den Helder en werkte daar zelfs een aantal jaren op de marinewerf als elektromonteur op de marineschepen. Door het verlangen naar meer van God is hij van lieverlee gaan studeren en terecht gekomen in het kerkelijk werk van de PKN. Gek genoeg was hij daar theologisch niet altijd op zijn plek en past hij dat meer binnen het gedachtegoed van de VEG. Maar dat zijn zoektochten die een mens mag maken. Daarom een geweldige stap om naar de VEG te gaan. Durk zijn taak zal voornamelijk Pastoraat zijn en voorgaan in de diensten. Zoals zijn eigen website al zegt heeft hij een enorme passie voor God en juist in het pastoraat kan hij zijn liefde voor mensen ook kwijt. Hij zal het aanspreekpunt zijn voor de gemeente en zal in crisissituaties worden ingezet. Samen met zijn vrouw Margriet die werk in het zendingsgebied doet (www.intomission.nl) en jongste dochter Jedidja wonen zij in Elburg.

Gemeentelijk werker Chris Doornweerd

c-doornweerdChris Doornweerd is sinds 2006 gemeentelijk werker van onze gemeente. Hij is geboren en opgegroeid in Oldebroek.Zijn kerkelijke wortels liggen in de VEG aldaar. Een tiental jaar heeft hij samen met zijn vrouw Annerie gewerkt voor diverse zendingsorganisaties waaronder JmeO.  Zijn opleiding als gemeentelijk werker heeft hij gevolgd aan de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle. Naast zijn functie als gemeentelijk werker heeft hij ook een eigen praktijk (Buro Doornweerd) voor gezins- en relatietherapie. Chris werkt binnen onze gemeente 0,4 fte. Zijn belangrijkste taak is pastoraat met als voorkeur betrokken zijn bij alles wat te maken heeft met opbouw van relaties zoals de (Pre-) Marriage Course.  Ook verleent hij zelf pastorale hulp aan gemeenteleden bij ziekte en in crisissituaties. Jaarlijks organiseert hij pastorale toerusting en coördineert hij het pastorale team psychosociaal en diverse andere cursussen. Daarnaast gaat Chris ook enkele malen per jaar voor in diensten.

Wat is er te doen voor jongeren in VEG Elburg?

Voor elke leeftijdscategorie (van 0 tot 20 plus) is er wel een activiteit. Zo is er voor de jongsten tot 3 jaar is er oppas tijdens de ochtenddiensten en voor de (schoolgaande) kinderen van 4 tot 12 jaar is er elke zondag zondagsschool in de Borchstee, kinderkoor Nenaja en doordeweeks diverse clubs. Daarnaast zijn er voor de tieners: Rock Solid, Bijbelonderwijs, Youth Alpha, catechese en Groeigroepen. En mocht je tegen de 20 lopen dan is er tot slot de 20plus groep. Onze doelstelling van het jeugdwerk is om kinderen, tieners, jongelui en jong volwassenen de blijde boodschap van het Evangelie voor te leven en hen te begeleiden, te helpen, hen te onderwijzen uit het Woord van God, totdat zij volwassen zijn geworden en zelfstandig tot een vrijwillig besluit kunnen komen om al dan niet Jezus te volgen.

Waar kan ik VEG Elburg vinden?

Locatie Kerkgebouw
Boterbloem 15
8081 DK Elburg

Locatie Zondagschool (Basisschool de Borchstee)
Achterweg 2
8081 RV Elburg

Klik hier voor aanvullende gegevens en een kaartje.

Kan ik een dienst van VEG Elburg luisteren?

Tijdens de diensten kun je direct meeluisteren. Het is ook mogelijk om achteraf een dienst te beluisteren. Je kunt dan een dienst selecteren uit het archief.

Zowel het live luisteren als het archief zijn rechts op de pagina te vinden.

Kan ik deelnemen aan het avondmaal in VEG Elburg?

Als je persoonlijk weet dat je een kind van God bent, kun je deelnemen aan het avondmaal. Je hoeft hiervoor dus geen lid of vriend van onze gemeente te zijn.

Kan ik mijn kind laten dopen of opdragen in VEG Elburg?

Het is mogelijk om je kind te laten dopen of opdragen in onze gemeente. Hiervoor is het noodzakelijk dat jij en/of je partner gelovig is en als lid/vriend van onze gemeente bent ingeschreven.

Kan ik mij laten dopen in VEG Elburg?

Als je lid van onze gemeente bent of wilt worden, kun je je laten dopen door onderdompeling.

Kunnen wij trouwen in VEG Elburg?

Willen jullie je trouwdienst in onze gemeente plannen, dan vragen we je om hierover ruim van de tevoren contact op te nemen met het meldpunt.

Hoe kan ik vriend worden van VEG Elburg?

Vriend van onze Vrije Evangelische Gemeente kun je worden als je deze graag beter wilt leren kennen, hierin graag een plekje wilt vinden en mee wilt leven.

We vragen iemand die zich als vriend van onze gemeente wilt aansluiten drie dingen:

  1. om eerst een tijdje onze diensten te bezoeken.
  2. Daarnaast vragen we je om je in onze gemeentelijke activiteiten te verdiepen; meedoen dus.
  3. We vragen je tevens – óók als je over komt uit een andere gemeente – om de Beginselcursus te volgen. Deze vraagt 3 avonden. Je wordt daar geïnformeerd over onze roots en onze Beginselen. Op de laatste avond kun je dan aangeven graag vriend te willen worden.

Als vriend mag je ten allen tijde een beroep doen op pastorale bijstand. Uiteraard doe je ook mee in onze verplichtingen.

Hoe kan ik lid worden van VEG Elburg?

Voorwaarde voor het Lidmaatschap van onze VEG is, dat je persoonlijk gelooft en belijdt dat je een kind van God bent, dat je instemt met onze Beginselen en voluit mee wilt leven met de gemeente.

Wil je als lidmaat van een àndere gemeente over komen naar onze VEG, dan  vragen we je:

  1. Eerst enige tijd actief deel te nemen aan ons gemeenteleven om dat te leren kennen, en
  2. om de Beginselcursus te volgen.

Deze laatste wordt twee maal per jaar gegeven. Dit alles om het eigene van de Vrije Evangelische Gemeente goed te leren kennen. Aansluitend kun je op de aannemingsavond aangeven dat je graag lid wilt worden.

Als je nog geen openbare belijdenis van je geloof hebt gedaan, dan wordt je na de Beginselcursus uitgenodigd de Belijdenis- en Doopcatechisatie te volgen.

Ik wil graag contact met iemand van VEG Elburg, hoe kan dat?

Allerlei vragen en gebeurtenissen kunnen aanleiding tot een gesprek zijn. Hiervoor kun je terecht bij het meldpunt. Dit meldpunt is dag en nacht telefonisch bereikbaar.

Ben je nog geen 25 jaar, dan kun je ook mailen naar het jeugdpastoraat.

Ik wil iets vragen over de website van VEG Elburg, aan wie kan dat?

Voor vragen over de website en de informatie op deze website kun je terecht bij de redactie van de website.

Wat houdt de Beginselcursus in?

De Beginselcursus biedt je alles om het eigene van de Vrije Evangelische Gemeente goed te leren kennen. In drie avonden wordt je uitgebreid geïnformeerd over de ontstaansgeschiedenis van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en de VEG Elburg en Nunspeet in het bijzonder. Ook leer je over onze geloofsopvattingen, onze organisatie en onze gewoonten. Voor vragen wordt volop ruimte geboden.
De cursus wordt twee maal per jaar gegeven; één maal in het voorjaar en één maal in het najaar. De derde avond is tevens de aannemingsavond waar je kunt besluiten vriend of lid te worden.
Cursusleiding: oudsten van de Stuurgroep Leren.
Aanmelden kun je via leren@vegelburg.nl

Wat houdt bij de VEG de Belijdenis- en Doopcatechese in?

Belijdenis- en Doopcatechese

De startdatum van de Belijdenis- en Doopcatechese is 19 februari 2019. De daaraan volgende week slaan we een maal over i.v.m. de voorjaarsvakantie. Vervolgens staat voor 5 maart de tweede avond gepland en gaan we zo iedere week door tot aan de aannemingsavond op dinsdag 9 april.

Belijdeniszondag: met Palmpasen op zondag 14 april.

In de dienst van 9.45 uur Bevestigingsdienst; in de 14.30-uursdienst de Geloofsdoop.

De gehele catechese vraagt 7 avonden, gevolgd door de aannemingsavond voor de centrale kerkenraad. Op deze avond geeft een ieder een getuigenis van zijn of haar unieke weg met de Heer. Hierin staat niet de catechisant, maar de genade en liefde van onze Heer Jezus Christus centraal.

De catechese wordt verzorgd door en vanuit Stuurgroep Leren. Een oudste (lid CK) is hierin de continu aanwezig persoon.

De gesprekken / discussies op de catechisatieavonden centreren zich rond diverse, door de CK  vastgestelde thema’s. De weg naar onze antwoorden zoeken we in de Bijbel, wat wij zien als het onfeilbaar Woord van God.

Te behandelen themata komen in onderstaande volgorde aan de orde:

Volgorde  

Themata

 

Sub-themata

Aantal avonden
1 God;

als Vader,

als Zoon,

als Heilige Geest.

 

– de realiteitsvraag; is er bewijs voor het bestaan van God?

– God een hogere macht, een ‘energie’ of een persoon?

– hoe zit het met de identiteit van Christus?

– Drie-eenheid; hebben christenen één God of drie Goden?

 

 

1

2 Jouw verlossing – Is er verschil tussen ‘bekering’ en ‘wedergeboorte’ ?

– Wat betekent ‘Verzoening door Christus’?

– Kan een christen nog zondigen?

 

1

3 Levensheiliging

Verkondiging

 

Wat / hoe / waarom ?

– onze afkomst, ons heden, onze toekomst.

– Maakt het nog uit hoe een christen leeft?

 

1

4 Het kwaad – het menselijk lijden door ziekte, verlies.

– het lijden om Christus’ wil;

– de navolging in kruisdragen

 

1

5 De eindtijd – Hemel, – Hel, – Wederkomst.

– Hoe loopt het met de wereld af?

– Is het belangrijk dit allemaal te weten?

 

1

6 De kerk – wat is ‘Kerk-zijn’ ?

– het Lichaam van Christus

– jij en ‘de kerk’. Wat heeft ‘de kerk’ mij te bieden?

 

1

7 Hierbij 1 avond reserveren voor een Vrije keuze, opkomend vanuit de deelnemers.

 

1

 

Te gebruiken basismateriaal: (dus de Literatuurlijst)

–  de Bijbel.

– “Wat & Waarom ik geloof” – uitg. Coconut – Almere. (www.coconut.nu)  ISBN 978-90-807586-7-4