Leren

Doel

Jongeren en ouderen onderwijs laten ontvangen in kleinere groepen om te groeien in geloof.

Onderwerpen

 • Beginselcursus
 • Belijdeniscatechisatie
 • Onderwijs Doop en Opdragen
 • Gesprekskringen
 • (Centrale) Bijbelstudie
 • Toerustingsavonden
 • Verdiepingsavonden
 • (Pre-)Marriage course
 • Huwelijksgesprekken
 • Maranatha maand
 • Mannenontbijt

Betrokken oudsten

 • Jan Duijst
 • Gert Blaauw

E-mail: leren@vegelburg.nl

Brochures & Folders

 ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.’  

Matth. 28:19-20