Invoering gemeente-app

Momenteel zijn we bezig met de invoering van een app voor alle gemeenteleden en vrienden. Deze app biedt diverse mogelijkheden. Onder andere wordt de gemeente op de hoogte gehouden van nieuws en agenda’s, kunnen er zaken gedeeld worden en kan contact met elkaar opgenomen worden. Vanwege de huidige omstandigheden rondom het Coronavirus willen we de invoering nog sneller uitvoeren. Op […]

» Lees meer

Vraag om gebed

Uw gebed wordt gevraagd voor een broeder uit onze gemeente. [restrict] Lieve gemeente willen jullie allemaal bidden voor mijn lieve man Jan Willem die morgen wordt geopereerd aan zijn Aorta hij krijgt een nieuwe broek. Het is een zware operatie want hij krijgt een openbuikoperatie. Wil zo de komende tijd voor ons bidden ook voor een goed herstel. Groeten van […]

» Lees meer

Mededeling Rouwdienst zaterdagmorgen 14 maart

kerkgebouw

Zaterdagmorgen 14 maart zullen we in een rouwdienst afscheid nemen van onze geliefde zuster. Helaas dwingt het coronavirus ons ook hier tot aanvullende maatregelen.Van 10.00 uur-10.30 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren. We vragen daarbij geen handen te schudden. Om 11.00 uur zal de rouwdienst gehouden worden. Ook hier geldt de beperking dat er maximaal 100 personen aanwezig […]

» Lees meer

Mededeling Corona

Preekstoel en Kruis

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Dit raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht […]

» Lees meer
1 10 11 12