Week van Gebed, Dinsdag: Dienen

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten, gij kunt niet God dienen en Mammon. Mattheus 6 vs 24 Wees welkom in de kerk deze avond om samen te bidden hoe we onze God, elkaar en anderen van dienst kunnen zijn. 19.30 […]

» Lees meer

Aanmelden diensten 6 en 13 september

Voor de doopdienst van morgen zijn naast de familie en vrienden van de doopouders nog 10 plaatsen beschikbaar, dus iedereen kan zich nu aanmelden.  De 17.00 uursdienst is zo goed als vol, maar ook daar kan morgen via de livestream worden meegekeken. Volgende week zijn de wijken 8,9,10 en 1 welkom in de ochtenddienst. In verband met het gemeenteweekend waar […]

» Lees meer

Verslag Outreach Elburg

Van 17 tot 20 augustus was outreach Elburg. Het was een hele mooie week waarin we verschillende activiteiten hebben gedaan. We begonnen de ochtenden met een uur voorbede, tijdens deze tijd ervoeren we dat God tot mensen sprak. Later op de ochtend hadden we dan eerst buiten aanbidding, gevolgd door een spreker die een thema behandelde. Tijdens het zingen kwam […]

» Lees meer

Week der gebeden 2020

“Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.” (Handelingen 1: 14) Zo begon het, en zo willen wij ook als gemeente dit jaar het nieuwe kerkelijk seizoen beginnen en kracht hiervoor ontvangen, kracht van de Heilige Geest. Qua thematiek houden we ons aan de namen van de […]

» Lees meer

Zingen 17.00 uurs diensten

opened book with religious psalms

Bij veel gemeenteleden leeft het sterke verlangen om weer te kunnen zingen tot eer van God. Gelukkig hebben we dat in de afgelopen weken kunnen doen tijdens de sing-out. Vanaf 6 september zullen we ook in de 17.00 uursdiensten de bekende Psalmen en Johannes de Heer liederen weer met elkaar gaan zingen. Als kerkenraad houden we alle ontwikkelingen rondom Corona […]

» Lees meer

Aanmelden kerkdiensten 6 september

Volgende week wordt in de ochtenddienst de kinderdoop bediend. De plaatsen zijn dan gereserveerd voor familie en vrienden van de doopouders. Aanmelden voor deze dienst is niet mogelijk. Voor de 17.00 uursdienst van 6 september kan iedereen zich aanmelden, maar de capaciteit is i.v.m. het zingen beperkt. Aanmelden kan via de app of als dat niet lukt door te mailen […]

» Lees meer

Ledenvergadering 26 oktober

Vanwege de coronamaatregelen hebben we moeten besluiten om de voorjaarsledenvergadering niet door te laten gaan. Als kerkenraad willen we graag in het najaar een ledenvergadering organiseren. We vinden het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het gaat in de gemeente, als kerkenraad verantwoording af te leggen en ook willen we graag een aantal nieuwe ambtsdragers kiezen. […]

» Lees meer

Outreach Programma 2020

Doe mee met de Outreach in Elburg van 17 tot en met 20 augustus. We hebben een uitdagend programma waarin je handvatten worden gegeven om uit te stappen en de liefde van Jezus door te geven aan de mensen om ons heen.Iedere ochtend hebben we een thema waar een spreker verder op in zal gaan. Dit gedeelte zal worden gehouden […]

» Lees meer
1 8 9 10 11 12