Update Stuurgroep Vieren

De stuurgroep Vieren is verdeelt in twee aandachtsgebieden, “Muziek & Techniek” en “Diensten”. Leonard van de Wetering is verantwoordelijk voor Muziek & Techniek, en Cor den Toom voor “Diensten”.

Voor het aandachtsveld muziek & techniek ligt er ondertussen een uitgewerkt handboek, wat mooie handvatten geeft voor verbetering en opbouw van combo’s in zijn gezamenlijkheid maar ook voor de muzikanten en zangers individueel.

We kennen in onze gemeente door het jaar heen een veelheid van Diensten. De meeste focus ligt daarbij op de ochtenddienst en de dienst om 17.00 uur.

De ochtenddienst op zondag is in aantal bezoekers de grootste activiteit in de gemeente. Daar komen veel dingen bij elkaar: samen Bijbellezen en daaruit leren, samen zingen, samen bidden, elkaar ontmoeten enz. Dit is dus een erg belangrijk onderdeel van gemeente zijn. Alle reden om daar goed en onderbouwd mee bezig te zijn. Jullie zullen begrijpen dat gezien de veelkleurigheid van de gemeente deze dienst ook meteen de grootste uitdaging is.

De stuurgroep Vieren kent ondertussen, wat we noemen, een kernteam, die bestaat uit: Margreet Flier, Jolanda Fernhout, Jan Jager en Johan Metzger.
Samen met hun nemen we diverse onderwerpen onder de loep, die uit de gemeente naar voren komen, en komen we tot voorstellen over hoe hier mee om te gaan.

Recent we hebben nagedacht over de liturgie, en dan niet alleen de volgorde van de eredienst maar juist zo breed mogelijk. Samen met Durk hebben we ons hierin verdiept door na te denken over, wat houd dat nu precies in “Liturgie”? Gaan we daar goed mee om? Wat kan er verbeterd worden? Wat moeten of kunnen we daarmee voor onze diensten?

Zo kijken we dus ook naar de manier en vorm hoe we de diensten houden, past dat nog, moeten we veranderen, of juist niet. Daar willen we dan ook zo breed mogelijk naar kijken, natuurlijk gestuurd door de visie van de gemeente en kerkenraad hierop.

De diensten die we hadden om 14.00 uur zijn tijdens de coronapandemie gestopt. Voor corona zagen we al dat het bezoekersaantal in die diensten terugliep. Om dit nieuw leven in de blazen is het connect-team gekomen. Helaas konden zij door corona hun plannen niet uitvoeren. Inmiddels zien we dat de invulling van diensten in combinatie met de livestream een hele nieuwe dynamiek op gang hebben gebracht in de gemeente. De behoefte aan de 14.00 uursdienst in de oude vorm lijkt daarmee aanzienlijk minder. Een andere belangrijke reden dat de 14.00 uursdiensten niet meer van start zijn gegaan is dat het lastig is om de organisatorische bezetting rond te krijgen.

Het stoppen van diensten op dat tijdstip geeft ruimte om andere activiteiten of samenkomsten te organiseren, zoals bv een sing out, een Praise en Worship of andere initiatieven. We zien dat we een actieve gemeente zijn met veel ideeën en creativiteit . Wanneer dit bijdraagt aan de opbouw van de gemeente en er zijn vrijwilligers om het te organiseren geven we daar graag ruimte aan.

De diensten om 17.00 uur gaan gewoon door. We zien dat de livestream voor deze dienst een waardevolle toevoeging is. Naast de 25-40 bezoekers in de dienst zijn er online wekelijks zo’n 100 tot 150 unieke bezoekers die live of later in de week mee kijken. Ook voor deze diensten blijven we kijken of ze nog voldoen aan de behoefte en wat er eventueel verder nodig is.

De livestream, zoals we die hadden, gedurende de coronaperiode, is inmiddels niet meer weg te denken. We blijven de diensten uitzenden via YouTube. Want we zien dat er nog steeds veel mee en teruggekeken wordt. Wel verschuift het accent van de dienst weer meer naar de aanwezigen in de dienst.

Daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met meer praktische zaken, o.a. het opnieuw inrichten van het liturgisch centrum.
De preekstoel die we hadden past minder goed bij de behoefte aan flexibiliteit op het podium en is door zijn omvang een belemmering voor het maken van goede beelden voor de livestream . De bedoeling is om daar een mooi katheder van maken, met de huidige symboliek er natuurlijk weer in.

Wat moet er verder komen te staan? doopvond, avondmaalstel, kaars enz. Binnen stuurgroep zorgen is nagedacht over een herinner plek voor geboorte en rouw, misschien moet zoiets daar ook een plekje krijgen. Daar wordt op dit moment over nagedacht. U ziet, we zitten niet stil.

Heeft u input of vragen, of wilt bijdragen in het kernteam , u kunt mailen naar vieren@vegelburg.nl of ons natuurlijk rechtstreek aanspreken.

Namens Stuurgroep Vieren; Leonard van de Wetering en Cor den Toom.