De zeven hoofdzonden

Het idee van de zeven hoofdzonden – hoogmoed, afgunst, woede, luiheid, hebzucht, gulzigheid en lust – spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. Theologen en filosofen hebben er veel over nagedacht, kunstenaars hebben ze steeds verbeeld en schrijvers hebben ze een belangrijke plek gegeven in hun verhalen. In een nieuwe serie verdiepingsavonden, verzorgd door Rob Compaijen en georganiseerd door de VEG Elburg, onderzoeken we de hoofdzonden. Vorig jaar vonden er twee avonden plaats: één met een algemene inleiding en één over afgunst. Dit voorjaar gaan we drie avonden met de hoofdzonden aan de slag.

Op 8 februari staan we stil bij hoogmoed. Wat is hoogmoed precies? De kerkvaders zagen hoogmoed als de wortel van alle zonden en C.S. Lewis beschrijft haar als ‘de grote zonde’. Waarom zien zij hoogmoed op deze manier? En hoe moeten we met onze hoogmoed omgaan?
Op 15 februari richten we ons op woede. Hoort woede eigenlijk wel in het lijstje hoofdzonden? Soms is het toch juist goed om boos te zijn? Of is er een verschil tussen woede en boosheid, en zo ja, waarin verschillen ze dan? En hoe gaan we het beste om met onze woede?
Op 22 februari onderzoeken we traagheid. Wat is traagheid eigenlijk? Waarom is het zondig om traag te zijn? Wat maken we stuk wanneer traagheid ons leven beheerst? En wat kunnen we aan onze traagheid doen?

Tijdens de avonden kijken we naar Bijbelverhalen, theorieën van filosofen en theologen en naar de beeldende kunsten. Er is vanzelfsprekend ook ruimte voor vragen en gesprek.

De avonden zijn voor iedereen gratis toegankelijk. Als de maatregelen het toelaten, vinden de avonden in de kerkzaal plaats. Ook zijn de avonden te volgen via een livestream. We starten om 20.00u en eindigen rond 21.30u.

Hopelijk tot ziens!