Aanvulling coronamaatregelen

Afgelopen zaterdag hebben jullie kunnen lezen over de aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen. Dit ging vooral over de activiteiten op korte termijn.

Vanuit mensen die activiteiten organiseren en muzikanten is er behoefte om iets verder te kijken. Daarom hebben we als kerkenraad gekeken naar de hele maand december. We moeten daarbij wel opmerken dat er op 14 december weer een persconferentie is. Dit kan natuurlijk weer tot aanpassingen leiden, dus houdt de berichtgeving in de gaten.

Middagdiensten

De komende twee zondagen 5 en 12 december zullen deze om 15.30 beginnen in plaats van 17.00 uur. Aanmelden voor deze diensten is niet nodig.

Bidstond

De bidstond is de komende twee weken op het gebruikelijke tijdstip op donderdag om 19.30 uur, maar dan wel online. Op de website staat rechts bij “diensten en overdenkingen” ook de link naar de online bidstond op donderdag avond.

Chill meeting jongeren

In de komende 2 weken zijn er geen chill meetings.

Extra Ledenvergadering VIA

Om iedereen de gelegenheid te geven om deel te nemen aan deze vergadering en ook inbreng te kunnen hebben zullen we uitwijken naar een moment overdag . Omdat het onderwerp ons inhoudelijk minder geschikt lijkt voor een behandeling na de ochtenddienst op zondag is gekozen voor zaterdagmiddag 18 december 15.30 uur. Deelnemer kan weer fysiek en online. De aanmeldmogelijkheden zullen binnenkort weer opengesteld worden.

Kerst Sing Out 19 december.

Op 19 december staat er een kerst sing-out gepland. De locatie hiervoor is de bekende tuin van Ampie Bouw. De sing-out zal om 15.30 uur beginnen. Meer informatie volgt.

De reguliere middagdienst in het kerkgebouw komt hiermee te vervallen. Het Heilig Avondmaal wat gevierd zou worden in deze dienst is verplaatst naar de dienst op oudejaarsavond.

Kerst

Op eerste kerstdag zijn er twee diensten om 9.00 uur met medewerking van Saron. Om 11.00 uur met een kerscombo. In beide diensten zal Durk Muurling voorgaan. In deze diensten is ruimte voor 75 bezoekers. Beide diensten zullen ook via de livestream te volgen zijn.

Op tweede kerstdag. Is de viering van de zondagsschool met dezelfde regels dus 75 mensen in de kerk en gestreamd.

Oudejaarsdienst

Is nog wat verder weg. Qua timing lijkt naar de middag gaan daar niet wenselijk. Als ’s avonds naar de kerk gaan dan nog steeds niet mogelijk is zal er alleen een livestream zijn om 19.30 uur. In deze dienst zal ook het Heilig Avondmaal gevierd worden.

Overige activiteiten in het kerkgebouw

Voor nu geldt dat na 17.00 uur alleen gebruik gemaakt kan worden van het kerkgebouw voor het mogelijk maken van uitzendingen via de livestream of door combo’s voor het voorbereiden op een dienst. Na de persconferentie van 14 december bekijken we dit opnieuw.

Voor het overige blijven we aandacht vragen voor de basisregels. Dus was je handen, houdt afstand, draag een mondkapje bij verplaatsing en blijf thuis bij klachten.