Uitnodiging Ledenvergadering 29 november 2021 19.30 uur


Graag nodigen wij de leden uit voor de ledenvergadering van 29 november 2021 (aanmelden vóór za 27 november).

Ook deze keer kunnen we nog niet onder normale omstandigheden onze ledenvergadering houden. Gelukkig hebben
we inmiddels een beetje ervaring in het zo goed mogelijk daar mee om te gaan. We willen dan ook de
ledenvergadering organiseren op dezelfde manier als we de vorige keren hebben gedaan.
De belangrijkste punten die we in deze vergadering willen bespreken zijn: de begroting, de positie van vrouwen in
onze gemeente (voorstel reglementswijziging) en de verkiezing van twee ambtsdragers. Natuurlijk zullen we jullie ook
bijpraten over een aantal lopende zaken.

We nodigen iedereen uit om zoveel mogelijk online deel te nemen aan de vergadering. Mocht dat niet lukken dan kun je ook de vergadering in het kerkgebouw te bezoeken.

Belangrijk is om je vooraf aan te melden voor de ledenvergadering. Dit geldt voor zowel het deelnemen in de kerk als
online. Aanmelden kan via de bekende manieren via de Scipio app of via de mail (secretaris@vegelburg.nl)

De stukken voor de ledenvergadering zijn beschikbaar via de Scipio app (onder mededelingen), website (besloten
deel) en je kunt ze opvragen bij de secretaris. Omdat deze manier van vergaderen zeker zijn beperkingen kent wordt
gevraagd om (financiële) vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de vergadering te stellen. Voor of tijdens de
vergadering kunnen we deze dan beantwoorden.


Graag tot de 29e. Mochten er nog vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen via bovenstaand mailadres