Bijbelstudie-serie over vrouwen in de Bijbel

In het najaar worden er een viertal Bijbelstudies gehouden over vrouwen. U zult misschien denken dat deze Bijbelstudies, dan ook wel bedoeld zullen zijn voor vrouwen. Niets is minder waar. Ook mannen worden geacht hiervan te leren. Christelijke mannen kunnen zich mogelijk weinig voorstellen bij het idee de bruid van Christus te zijn. Het helpt misschien om je in het Bijbels perspectief van vrouwen te verdiepen ;-).

De Bijbelstudies zijn ook om een andere reden interessant, als ook delicaat. Ze worden gegeven in het kader van de meningsvorming t. a.v. de positie van de vrouw in de gemeente.

Hoe verhoudt de man-vrouw relatie, zoals die zich in het Woord van God aan ons voordoet, zich tot de ideeën hierover in de huidige maatschappij. Zijn er verschillen? Wat zijn die verschillen? Is de Bijbel hier éénduidig over? En wat moeten we als christenen van nu uiteindelijk met die verschillen?

Door middel van deze Bijbelstudies hopen we hier veel over te leren met elkaar.

Wat we ook leren of al menen te weten, laten we altijd vanuit gaan, dat anderen, die tot een andere mening komen, God en Zijn Woord evenzeer liefhebben als jij.

De Bijbelstudies worden afwisselend door Ds. Durieux en Ds. van de Velde gehouden. De data en thema’s zijn als volgt:

21 september                 Vrouwen in het Oude Testament            Ds. Durieux

5 oktober                         Jezus’ omgang met vrouwen                    Ds. van der Velde

19 oktober                       Paulus over de rol van de vrouw             Ds. Durieux

26 oktober                       Vrouwen in de kerk van nu                       Ds. van de Velde

De avonden beginnen om 20.00 uur, met inloop voor een kop thee of koffie vanaf 19.45 uur. De studies kunnen ook via de livestream gevolgd worden, laat je dit echter niet weerhouden om lijfelijk aanwezig te zijn. Het versterkt onze geestelijke band en helpt om niet te snel afgeleid te worden door de beslommeringen van thuis.

Aanmelden kan via leren@vegelburg.nl en via de Scipio app

Namens de kerkenraad, de werkgroep VIA en de stuurgroep Leren,

Gert Blaauw, oudste stuurgroep Leren