Week van Gebed: maandag, 6 september tot en met vrijdag, 10 september

En hij (Mozes) zeide tot Hem: Indien Gijzelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken.

(Exodus 33:15)

Zondag, 5 september begint het weer. We staan weer aan de start van een boeiende reis het nieuwe kerkelijke seizoen door. Maar waar zou de reis naar toe moeten als er geen gids zou zijn? Die gids is onze God en tegelijkertijd ook het begin en doel van onze reis (Voor, Door en Tot Hem).

Mozes werd 4000 jaar geleden weer op pad gestuurd met het volk Israël, maar hij ging niet op weg voordat hij zich ervan verzekerd had dat God zelf meeging.

Als kinderen van God mogen we ervan verzekerd zijn dat God altijd en overal met Zijn Geest bij ons is. Het is echter goed om als gemeente God bewust uit te nodigen aanwezig te willen zijn bij alle activiteiten in het nieuwe jaar en dat voordat we daadwerkelijk van start gaan.

Daarom zijn er in de week van 6 september geen activiteiten gepland in het kerkgebouw, anders dan dat er van maandag tot en met vrijdag elke avond een uur van gebed zal zijn.

Broeders en zusters u bent hiervoor van harte uitgenodigd. Wat zou het prachtig zijn als er elke avond 70 mensen aanwezig zijn om onze afhankelijkheid van God te betuigen in ons gebed. Elke avond wordt ingeleid en verzorgd door één van stuurgroepen. Omdat de jeugd nog veel moet leren zal de jeugd en jongerenraad aansluiten bij de stuurgroep Leren. Ook zal er elke avond één van de vijf zendingswerkers(echtparen) aanwezig zijn of hebben we contact met hen.

De avonden beginnen om 19.30 uur met inloop voor een bakkie koffie of thee om 19.15 uur.

Namens de kerkenraad,

Gert Blaauw, oudste Leren