Vacature Pastoraal Medewerker

Enige tijd geleden hebben we jullie geïnformeerd over de vervanging van Chris Doornweerd nu hij met pensioen is. Toen is aangegeven dat het contract met Durk Muurling tijdelijk is uitgebreid en dat Robert Pruis in het komende jaar als jongerenwerker actief zal zijn in de gemeente. Ook hebben we toen aangegeven nog te kijken naar de verdere invulling voor het pastoraat. De kerkenraad heeft nu besloten om een vacature open te stellen voor een Pastoraal Medewerker. Interesse? Reageer vooral.

Vacature Pastoraal Medewerker

voor 8 uur per week

Wie zijn wij?

De Vrije Evangelische Gemeente in Elburg wil een huis zijn voor ieder hart. Wij weten ons deel te zijn van de wereldwijde gemeente van Christus en willen vanuit de verwachting van Jezus’ komst gehoorzaam zijn aan Zijn Woord, door de kracht van de Heilige Geest. Opdat ook anderen Hem vinden, volgen en verkondigen, tot eer van God de Vader.

Wij kenmerken ons door de waarden; geloof, groei & bloei, betrokkenheid, enthousiasme.

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat alle leeftijden zich gezien en gehoord weten, door God en elkaar. In het omzien naar elkaar zien wij een toenemende behoefte om te praten over levensvragen. Hierin zien wij dat corona een versterkend effect heeft gehad, met name in de leeftijdsgroep 70-75 jaar. Levensvragen die te maken hebben met ouderdom, verlies, eenzaamheid, geloofsvragen, ziekte en familie/ relaties.

 • Wij staan voor pastoraat dat zich richt op pro-actieve en kwalitatieve zorg

De ervaring leert dat deze groep hun levensvragen weinig bespreekbaar maken. Juist daarom is het belangrijk om deze groep actief te bezoeken, om zo voor hen klaar te staan en te luisteren naar hun levensvragen.

Wat ga jij doen?

 • Jij gaat pro-actief op bezoek bij de ouderen in onze gemeente in de leeftijdsgroep vanaf 70 jaar.
 • Je bent zichtbaar aanwezig bij activiteiten voor de ouderen in onze gemeente.
 • Je hebt een actieve bijdrage in de stuurgroep zorgen.
 • Jij bent achterwacht voor de voorganger bij vakantie, ziekte en afwezigheid.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een pastoraal werker die:

 • Een overtuigd en actief christen is, die Gods liefde uitdraagt.
 • Een warm hart voor ouderen heeft.
 • Empathisch is, je hoort en ziet de ander.
 • Beschikt over goede luister- en gespreksvaardigheden.
 • Mensen vanuit je eigen geloof, bemoedigen, troosten en aansporen vanuit Gods Woord.
 • Zichtbaar aanwezig is voor de ouderen in onze gemeente.
 • Goed kan reflecteren en eigen grenzen kan bewaken.
 • Zelfstandig en flexibel kan werken, ook in de avonduren.
 • Een aantal jaren relevante werkervaring heeft met name in ouderenpastoraat is een pré.
 • Een opleiding voor pastoraal werk heeft genoten of is bereid om zich hierin te laten opleiden.
 • Een belijdend christen is.
 • Lid is van een actieve gemeente of bereid is lid te worden daarvan.
 • Woonachtig is in de regio van Elburg, met beschikking over eigen vervoer.

Wat heeft de VEG Elburg jou te bieden?

Naast een mooie, enthousiaste en betrokken gemeente, bieden wij jou;

 • Een unieke samenwerking met leden van de stuurgroep zorgen en voorganger.
 • Toerusting en reflectie in je dagelijks werk als pastoraal werker.
 • Ondersteund door een enthousiaste en gedreven kerkenraad.
 • Een dienstverband van 8 uur (0,2 FTE) per week voor 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband. Wij volgen hierin de salarisrichtlijnen van de PKN.

Ben jij onze pastorale medewerker en wil jij je inzetten voor de ouderen in onze gemeente, stuur dan een motivatiebrief voor 26 april 2021 naar secretaris@vegelburg.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 18/ 19.