Uitnodiging en Uitleg Ledenvergadering 19 april 19.30 uur

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van 19 april 2021. (aanmelden vóór za 17 april)

Ook deze keer kunnen we nog niet onder normale omstandigheden onze ledenvergadering houden. Gelukkig hebben we inmiddels een beetje ervaring in het zo goed mogelijk daar mee om te gaan. We willen dan ook de ledenvergadering organiseren op dezelfde manier als we gedaan hebben in oktober.

In deze vergadering willen we in de eerste plaats met elkaar in gesprek te zijn over onze gemeente en bijpraten over de ontwikkelingen die er zijn. Ook willen we vooruitkijken naar hoe we gemeente zijn na corona.
In de tweede plaats vinden we het belangrijk om verantwoording af te leggen over het gevoerde (financiële) beleid. Het voorleggen van de jaarrekening hoort daar uiteraard bij.
In de derde plaats willen we graag een aantal broeders voordragen in voor de vacatures die er zijn in de kerkenraad.

Hoe ging dat ook alweer die ledenvergadering in coronatijd? Hieronder enige uitleg.
Deelnemen aan de ledenvergadering kan op twee manieren:

  1. Online deelnemen aan de vergadering.
    Voor de vergadering wordt een omgeving ingericht in Microsoft Teams. Iedereen, die zich aanmeldt, krijgt vooraf een link toegestuurd om deel te kunnen nemen (rond 17 april). In de Teams omgeving is de livestream van de kerk te zien en zo kan de vergadering gevolgd worden. Ook kan deelgenomen worden aan de vergadering. Dit is in de kerk dan te zien en te horen via de grote schermen.
    Leden die online deelnemen kunnen hun stem uitbrengen via de deze app. Na aanmelding wordt deze module voor je zichtbaar gemaakt in de app. Er weer staat een oefenvraag in zodat je even kunt testen hoe het werkt. We moeten wel even opletten wat die oefenvraag wordt, want de vorige heeft inmiddels geleid tot het herstellen van de kerkklok 🙂
  2. De vergadering in het kerkgebouw te bezoeken.
    Voor mensen die hier gebruik van maken zal de ledenvergadering niet veel anders verlopen dan normaal. Wel is de capaciteit van het kerkgebouw uiterst beperkt. Niet iedereen zal daarom op deze manier deel kunnen nemen aan de ledenvergadering. Het verzoek is gezien de huidige maatregelen om zoveel mogelijk online deel te nemen aan de vergadering.

Belangrijk is om je vooraf aan te melden voor de ledenvergadering. Dit geldt voor zowel het deelnemen in de kerk als online. Aanmelden kan via de bekende manieren via de app, via de mail (secretaris@vegelburg.nl) en telefonisch.

De stukken voor de ledenvergadering komen beschikbaar via de app (onder mededelingen), website (besloten deel) en er worden exemplaren in de kerk gelegd. Ook kun je ze opvragen bij de secretaris. Uiterlijk een week voor de vergadering zijn de stukken beschikbaar. Er zal een melding gedaan worden als ze online staan en in de kerk liggen. Omdat deze manier van vergaderen zeker zijn beperkingen kent wordt gevraagd om vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de vergadering te stellen. Voor of tijdens de vergadering kunnen we deze dan beantwoorden.

Graag tot de 19e. Mochten er nog vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen met ondergetekende

Namens de kerkenraad

Marcel van ’t Hul
Secretaris VEG Elburg
secretaris@vegelburg.nl