Toeleven naar Pasen

Als gemeente samen toeleven naar Pasen geeft een gevoel van verbondenheid. Op woensdag 17 februari (Aswoensdag) begint de 40-dagentijd, een periode van stilstaan, bezinnen, inkeer, soberheid en jezelf richten op God!


De afgelopen tijd hebben we onszelf noodgedwongen veel moeten ontzeggen. Denk aan dagelijkse contacten, feestelijke momenten en kerkgang. Alles moest minder of viel zelfs helemaal stil. Bijbels gesproken zou je het als een ‘woestijnperiode’ kunnen zien. De woestijn is in de bijbel een onherbergzame plek. Maar het is ook de plaats waar de essentie soms kan oplichten, te midden van droogte en dorheid.


De weken voor Pasen zijn traditioneel in de kerk ook zo’n woestijnperiode, een tijd waarin veel mensen wat minderen door bijvoorbeeld bidden te combineren met vasten. Je zou bijvoorbeeld je wijntje kunnen laten staan, of even geen Social Media of wat dan ook, het maakt niet uit, iets ontzeggen wat in je dagelijkse patroon zit. Denk erover na, bid ervoor, het gaat erom dat je deze periode je focus richt op wat echt belangrijk is!
Het is ons gebed dat wij mensen kunnen inspireren om deze 40-dagentijd bewust te beleven en daarmee je relatie met de Here Jezus verder uit te bouwen. Zo hopen wij als gemeente verbinding tot stand te brengen in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is en dat mensen intensiever naar het Paasfeest toeleven.


In deze periode is er gelegenheid om op 5 doordeweekse momenten om met elkaar te bidden, stil te zijn en ervaringen te delen. Je hoeft niet iets te delen en mag ook alleen luisteren. We doen dit door online bijeenkomsten via Teams. De sessies duren ongeveer een half uur. Deze momenten worden georganiseerd op: wo 24-02, wo 03-03, di (!) 09-03 (ivm biddag op woensdag 10-03), wo 17-03 en wo 24-03. De momenten beginnen om 19u30. De links voor deze avonden zijn kun je vinden via de scipio-app of door hier te klikken.


Als voorbereiding gebruiken we het boekje ‘Niet van brood alleen’ van het NBG. Dit is helaas niet meer te bestellen maar op de site van het NBG kan je het leesrooster vinden. Je kunt dit gebruiken maar mag ook de bijbel, het veertigdagenboekje‘ een spoor van liefde (zie hiervoor Scipio app onder deel je moment d.d. 13-02-202) of iets anders gebruiken. Wat jij prettig vindt. Daarnaast zal er specifiek in de lijdensweek (de week voor Pasen) ook nog wat georganiseerd worden, waarmee de 40-dagentijd wordt afgerond. Meer informatie daarover volgt t.z.t. Wij wensen iedereen een goede veertigdagentijd, een periode waarin je mag ontdekken wat essentieel is in je leven en hopen op goede en gezegende ontmoetingen!


Ria Strijkert, Bea Vlieger, Frank van de Voort, Femke Muis, Beert Visch, Eveline Spronk, Marjan Hop en Joàn Teerling