Update: Week van Gebed 2021 gaat niet door

Helaas gaat de hieronder aangekondigde week van gebed niet door. Wel is er natuurlijk gewoon de wekelijkse bidstond op donderdagavond. Zie rechts in het menu Diensten en Overdenkingen voor verdere info

Van 25 tot 29 januari 2020 doen de kerken in Elburg mee aan de Week van Gebed. Vanwege de lockdown-maatregelen is dit een week later dan de landelijke data. Elke dag is er een interkerkelijke gebedsbijeenkomst, steeds op een andere locatie. U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. Ter plekke wordt ervoor gezorgd dat er corona-proof samengekomen kan worden.

De Week van Gebed is een initiatief van MissieNederland en de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema #blijfinmijnliefde.

De gebedssamenkomsten in Elburg zijn op:

  • maandag 25 januari bij de Hervormde Gemeente Elburg, Klaverplein 2;
  • dinsdag 26 januari in het Huis van Gebed, Smeesteeg 6a;
  • woensdag 27 januari bij Evangelie Gemeente Oase in Doornspijk, Oude Kerkweg 88;
  • donderdag 28 januari in de Vrije Evangelische Gemeente Elburg, Boterbloem 15;
  • vrijdag 29 januari in de Gereformeerde Kerk Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 84.

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en zullen maximaal een uur duren.