Maandblad

In de afgelopen maanden zijn we, mede door de coronacrisis, aan het onderzoeken geweest hoe we
met het maandblad het beste kunnen voorzien in de behoefte die er is. We hebben dat gedaan door
rond te vragen, een poll in de app en een klein beetje te testen.

Op basis van alle reacties die we gekregen hebben zijn we tot de conclusie gekomen dat de meeste
mensen prima uit de voeten kunnen met de app, de website en de mededelingen voor de dienst. Zij
geven aan geen behoefte te hebben aan een maandelijks blad op papier.

Ook is er een groep die aangeeft het maandblad toch graag op papier te ontvangen. Dat kan! Meld je
dan aan via secretaris@vegelburg.nl. (Heb je dat in de afgelopen maanden al gedaan dan hoeft dat
niet opnieuw).

Het maandblad gaat dus niet meer standaard bij iedereen bezorgd worden
Op deze manier hopen we iedereen op de juiste manier te van de juiste informatie te voorzien.
Overigens kun je het maandblad ook in de app vinden onder het menu-item Mededelingen en op de
website (na het inloggen).