Uitnodiging en uitleg Ledenvergadering 26 oktober 2020 19.30

Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor de ledenvergadering van 26 oktober 2020. (aanmelden vóór za 24 oktober)

Door het Coronavirus leven we in bijzondere omstandigheden. Dit heeft er toe geleid dat de voorjaarsledenvergadering niet door kon gaan. Hoewel de omstandigheden nog steeds verre van normaal zijn willen wij u toch graag uitnodigen voor een ledenvergadering. Hiervoor zijn een aantal redenen:

In de eerste plaats vinden we het juist in deze omstandigheden belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn over onze gemeente en de keuzes die we als kerkenraad hebben moeten maken in de afgelopen maanden.

In de tweede plaats vinden we het belangrijk om verantwoording af te leggen over het gevoerde (financiële) beleid en ook vooruit te kijken naar het komende jaar. Het voorleggen van de begroting aan de ledenvergadering hoort daar bij.

In de derde plaats zijn een aantal broeders in de kerkenraad die uit hun ambtstermijn lopen. In het afgelopen half jaar zijn zij trouw op hun post gebleven, waar wij hen dankbaar voor zijn. Toch is dit geen wenselijk situatie en is er behoefte aan het kiezen van nieuwe ambtsdragers.

Door de Coronamaatregelen zal de ledenvergadering ook in een aangepaste vorm plaatsvinden. Graag geven we daar enig uitleg over.

Deelnemen aan de ledenvergadering kan op twee manieren:

  1. Online deelnemen aan de vergadering.

Voor de vergadering wordt een omgeving ingericht in Microsoft Teams. Iedereen, die zich aanmeldt, krijgt vooraf een link toegestuurd om deel te kunnen nemen. In de Teams omgeving is de livestream van de kerk te zien en zo kan de vergadering gevolgd worden. Ook kan deelgenomen worden aan de vergadering. Dit is in de kerk dan te zien en te horen via de grote schermen. Op donderdag 22 oktober is er om 20.00 uur de gelegenheid om te oefenen met Teams voor wie wil. Daarvoor krijgen diegenen die zich (tijdig) aangemeld hebben voor de online ledenvergadering een uitnodiging.

Leden die online deelnemen kunnen hun stem uitbrengen via de VEG Elburg app. Na aanmelding wordt deze module voor je zichtbaar gemaakt in de app. Er staat een oefenvraag in zodat je even kunt testen hoe het werkt.

2. De vergadering in het kerkgebouw te bezoeken.

Voor mensen die hier gebruik van maken zal de ledenvergadering niet veel anders verlopen dan normaal. Wel is de capaciteit van het kerkgebouw beperkt. Niet iedereen zal daarom op deze manier deel kunnen nemen aan de ledenvergadering. Het verzoek is gezien de huidige maatregelen om zoveel mogelijk online deel te nemen aan de vergadering.

We roepen mensen die online kunnen deelnemen aan de vergadering dit zoveel mogelijk te doen. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende ruimte in de kerk is voor mensen die nog niet zo thuis zijn online.

Belangrijk is om je vooraf aan te melden voor de ledenvergadering. Dit geldt voor zowel het deelnemen in de kerk als online. Aanmelden kan via de bekende manieren via de VEG Elburg app, via de mail (secretaris@vegelburg.nl) en telefonisch 06-12848500.

De stukken voor de ledenvergadering zijn beschikbaar via de VEG Elburg app (onder mededelingen), website (besloten deel) en er worden exemplaren in de kerk gelegd. Ook kun je ze opvragen bij de secretaris. Omdat deze manier van vergaderen zeker zijn beperkingen kent wordt gevraagd om vragen zoveel mogelijk voorafgaand aan de vergadering te stellen. Voor of tijdens de vergadering kunnen we deze dan beantwoorden.

Graag tot de 26e. Mochten er nog vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

Namens de kerkenraad

Marcel van ’t Hul

Secretaris VEG Elburg

secretaris@vegelburg.nl

06-12848500