Op weg naar morgen, want Jezus komt!

November werd in vroegere tijden, naast slachtmaand of bloedmaand, ook wel de nevelmaand genoemd. En dat is eigenlijk wel een rake typering voor een maand, die gekenmerkt wordt door druilregen en mist. Mist, nevel, die zo dicht kan zijn dat het zicht op de weg, die voor je ligt je ontnomen wordt. Niet voor niets zegt men van een ongewisse toekomst, dat deze in nevelen gehuld is. Nu het coronavirus ons dagelijks leven weer in zijn greep krijgt wordt voor velen het zicht op de toekomst niet helderder.

Hoe schril is dan het contrast met het feit dat november in vrije evangelische kring van oudsher de maranatha-maand is. In de betekenis van het Aramese woord Maran-at(h)a (Onze Heer, kom) wordt juist een helder en verwachtingsvol toekomstbeeld geschetst. Hoewel het woord maranatha slechts éénmaal in de Bijbel voor komt en wel in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (I Kor. 16: 22), wordt er in het Nieuwe Testament, zowel voor als na Hemelvaart, geregeld gesproken over de tweede komst van de Heer Jezus.

Dat gaan ook wij, traditiegetrouw, deze novembermaand weer doen. Niet alleen op zondagen, tijdens de prediking, maar ook elke dinsdagavond door middel van de bijbelstudies van onze voorganger Br. Durk Muurling. U kunt zelfs dagelijks herinnerd worden aan de verwachting van Jezus komst via een scheurkalender, die bij u op de deurmat zal vallen. Voor elke dag van de maand kunt u een persoonlijk getuigenis lezen van leden of vrienden van onze gemeente over wat Maranatha voor hen betekent. En mocht u niet meer zo analoog ingesteld zijn en af en toe vergeten zijn een dag af te scheuren, dan komen deze getuigenissen dagelijks tot u via de Scipio-app.

Om eerlijk te zijn stemt de ontwikkeling rondom het coronavirus mij soms best wel somber. Tegelijkertijd mag ik die somberheid van me afschudden door de wetenschap dat niets (ook het corona-virus niet) mij zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Een liefde die eeuwig is.

Als het ons van overheidswege toegestaan wordt, zullen de Bijbelstudies op de volgende dinsdagen plaatsvinden:

  • 3 november:               Thema: Als in de dagen van Noach ……
  • 10 november:             Thema: Bekeren, dienen, verwachten
  • 17 november:             Thema: De bazuin gaat klinken
  • 24 november:             Thema: Jezus komt terug

De avonden beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom

Namens de kerkenraad en de stuurgroep Leren:

Gert Blaauw