Week van Gebed, Donderdag: Zorgen

……. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkaar zouden zorgen.

1 Korinthiërs 12 vs 25

Vanavond bidden we in de kerk voor de zorg, die we als gemeente hebben voor elkaar. Kom je ook? We beginnen om 19.30 uur.