Week van Gebed, Woensdag: Leren

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, en op te voeden in de gerechtigheid.

2 Timoteüs 3 vs 16

Je bent vanavond van harte uitgenodigd om in de kerk te komen bidden voor het onderwijs in de gemeente. Wees er om 19.30 uur