Vooruitblik komende weken

Met Jacobus 4:15 in gedachten willen toch alvast even vooruit kijken naar de komende weken zodat duidelijk is wat jullie mogen verwachten. Natuurlijk geldt bij alles dat we de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten houden. Alles hieronder is daarom onder voorbehoud. Hou altijd de website en de VEG app in de gaten voor de meest actuele berichtgeving.

Vakantieperiode

In de vakantieperiode zullen we de activiteiten voortzetten zoals we ze doen. Dit betekent dat op zondagmorgen een livestream wordt verzorgd en dat per zondag wijken worden uitgenodigd om naar de kerk te komen. Aanmelden voor die diensten kan via de VEG app en als dat niet lukt via secretaris@vegelburg.nl

Aanvullend hierop zullen op zondagavond 16 en 23 augustus openlucht bijeenkomsten worden gehouden waarbij het accent zal liggen op met elkaar zingen tot eer van God. Omdat deze diensten op locatie plaatsvinden zal er geen livestream zijn. Verdere berichtgeving hierover komt via de website en de VEG app.

September

In september staan er aan aantal bijzondere activiteiten in de planning.

6 september

Op zondagmorgen 6 september zal de kinderdoop bediend worden. Voor deze bijzondere dienst worden in eerste instantie vrienden en familie van de doopouders uitgenodigd. Er zullen daarom geen wijken worden uitgenodigd om de dienst bij te wonen.

Deze dienst is ook meteen de aftrap voor de gebedsweek. Net als vorige jaar willen we in deze week van gebed Gods zegen en nabijheid voor het komende seizoen.

13 september

Van 11 t/m 13 september staat het gemeente weekend gepland. Het belooft een mooi weekend te gaan worden en er hebben zich al veel mensen aangemeld. Aanmelden kan nog steeds dus zorg dat je erbij bent. Meer informatie over dit weekend vind je op de VEG app en de website.

Zondagmorgen 13 september zal er gewoon een livestreamdienst zijn vanuit het kerkgebouw. Op het campingterrein zullen we zo met elkaar de dienst beleven en de mensen die thuis zijn kunnen op zondagmorgen inschakelen zoals iedereen inmiddels gewend is.

Deze zondag is ook de startzondag voor het nieuwe seizoen.

20 september

’s ochtends is er de gebruikelijke ochtenddienst via de livestream. ’s Avonds zal er voor de jeugd de @thecross dienst zijn. Hou website en app in de gaten voor de laatste berichtgeving over deze dienst.

17.00 uursdiensten

Deze bijzondere tijden hebben veel gevraagd van onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen. We zijn blij dat er veel begrip is en ook waardering voor de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. Toch hebben we van met name de ouderen gehoord dat zij de 17.00 uursdiensten erg missen. Om die reden willen we vanaf 6 september weer starten met deze diensten. Op 20 september zal er i.v.m. met de @thecross dienst geen 17.00 uurdienst zijn.

De kans is groot dat we ook in september nog niet gezongen kan worden in de dienst. In dat geval zullen we enkele zangers/zangeressen vragen om de psalmen en Johannes de Heer liederen met orgel en/of piano mee te zingen.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat deze diensten vooral bezoekdiensten zullen zijn en dat er geen livestream zal zijn. Wanneer we het qua bezetting rond kunnen krijgen zullen deze diensten ook via de livestream worden uitgezonden.

Zondagsschool

Vanaf september zal er weer gestart worden met de zondagschool zoals we gewend waren in de Borchstee. Normaal gesproken zou zondag 13 september de eerste keer zijn. Nu moeten we nog even in afstemming met het gemeenteweekend kijken wat handig is. Hou ook daarvoor de website en de VEG app in de gaten.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben mail dan vooral naar secretaris@vegelburg.nl In Christus verbonden