Bidstond weer in de kerk!

Lieve broers en zussen,
Samen bidden is vanaf nu weer mogelijk in ons kerkgebouw. Was je de afgelopen 3 maanden gewend om via teams op donderdagavond samen te bidden, dan gaat dat aanstaande donderdag (18 juni) weer in de kerk gebeuren. Ook als je dat niet gewend was, ben je welkom, mits er bij jouw aankomst niet meer dan 30 belangstellenden aanwezig. In dat geval geldt in tegenstelling tot een bekende bijbeltekst, dat vele eersten echt de eersten zullen zijn, en vele laatsten toch echt de laatsten. Kom dus op tijd, dan heb je de meeste kans om tot de gelukkigen te behoren. De bidstond begint om half acht. Samen aanbidden, samen onze noden voorleggen aan de Heer. Mooi dat het weer kan! Op anderhalve meter afstand, dat dan weer wel!
namens de kerkenraad,Gert Blaauw