VEG Elburg op 1,5 meter

Het coronavirus houdt ons nog volop in haar greep, ook in onze gemeente. Toch ontstaat er ook weer ruimte en worden maatregelen versoepeld. Hoog tijd om als kerkenraad met jullie te delen hoe we naar de komende tijd kijken en hoe we activiteiten weer willen opstarten. Op voorhand alvast excuus voor de lengte van het artikel, maar er is veel te vertellen. Vragen of reacties horen we graag. Dit kan via secretaris@vegelburg.nl

Als VEG Elburg hebben we als doel: het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen, in woord en daad en mee te werken aan de uitbreiding en komst van het Koninkrijk van God.

We zijn gewend daar op een bepaalde manier invulling aan te geven. Belangrijk daarbij is de ontmoeting met God, maar ook de ontmoeting met elkaar. Centraal staan daarin de zondagse samenkomsten, waar verdeeld over een zondag zo’n 450 bezoekers naar de diensten komen.
We zien dat de coronacrisis flink ingrijpt in hoe we normaal gesproken invulling geven aan het gemeente zijn. De tijd dat we in een volle kerk weer schouder aan schouder in ons kerkgebouw uit volle borst tot eer van God kunnen zingen zal nog even op zich laten wachten.

Als kerkenraad hebben we ons vooral gericht op de vraag: “Hoe dan wel?” en “Hoe kan deze coronacrisis bijdragen aan de verkondiging van het Evangelie en de uitbreiding en komst van het Koninkrijk van God?”
We hebben ons daarbij laten inspireren door de eerste gemeenten die we kennen vanuit de Bijbel. Dit waren over het algemeen kleine huisgemeenten. Geen grote kerkgebouwen, maar broers en zussen in de Heer die hun huis openstelden voor ontmoeting met de Heer en met elkaar.
Bijzonder is dat we juist ook als VEG een dergelijk traditie kennen. In onze ontstaansgeschiedenis staat daarover het volgende opgeschreven: “Velen kwamen tot het geloof in Christus Jezus en begonnen hun leven te wijden aan Hem en aan Zijn dienst. In de “gezelschappen” in wijde omtrek werden deze dingen besproken.”

Nu grote bijeenkomsten voorlopig niet kunnen willen we ons laten inspireren door de Bijbelse voorbeelden en onze eigen ontstaansgeschiedenis. We richten ons in de komende maand(en) op het verder ontwikkelen van de bestaande wijkgroepen waar we de dingen van de Heer kunnen bespreken, maar elkaar ook praktisch tot hand en voet kunnen zijn.

Hoe willen we dat doen?
Onze gemeente kent een indeling in wijken, die wijken zijn vervolgens weer ingedeeld in wijkgroepen. In totaal zijn dat er zo’n 25. Gemiddeld bestaat zo’n wijkgroep uit één of meerdere straten en zijn dit zo’n 10-20 adressen van leden of vrienden. Wat zou het mooi als deze 25 wijkgroepen elkaar als waren het kleine gemeenten gaan ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat op zondagmorgen samen de livestream wordt gekeken en daarna onder het genot van een kopje koffie wordt nagepraat. Of dat thuis wordt gekeken en daarna een kop koffie wordt gedronken bij iemand in de tuin. Dat hoeft natuurlijk niet als wijkgroep als geheel, maar er kunnen ook afspraken gemaakt worden over wie bij wie afspreekt. Natuurlijk kan dat ook op andere momenten dan de zondag. Ongetwijfeld zijn er in de gemeente veel meer creatieve ideeën over dan wij als kerkenraad kunnen bedenken. Daarnaast is iedere wijkgroep ook weer anders qua samenstelling. De praktische verdere invulling laten we dan ook graag bij de wijkgroepen.
Op de website en de app zullen we informatie delen over de wijkgroep, zodat je weet bij welke groep je hoort. Ook zullen we daar voorbeelden delen en antwoord geven op veel gestelde vragen.

Ook geloven we dat het omzien naar elkaar in dergelijke wijkgroepen op een hele praktische manier vorm kan krijgen. Ook is het natuurlijk mooi om andere buurtgenoten die Jezus misschien nog niet kennen daarin te betrekken.
Natuurlijk houden we ons ook in deze manier van samenkomen aan de 1,5 meter regel en de hygiëne-eisen. Vuistregels daarvoor zijn te vinden in het protocol VEG Elburg op 1,5 meter. (zie website en Mededelingen in de app)

Voor vragen over wijkgroepen kun je terecht bij zorgen@vegelburg.nl

Gebeurt er dan niets meer in het kerkgebouw?
Zeker wel! Ook als VEG Elburg willen we per juni het kerkgebouw weer stap voor stap openstellen voor de kerkelijke activiteiten tot 30 personen (denk aan vergaderingen, bidstond, jeugdactiviteiten). Bij de activiteiten geldt uiteraard dat iedereen zich moet houden aan de geldende hygiëne-eisen. In het protocol wordt ingegaan op hoe dit wordt ingericht en aan welke voorschriften en voorwaarden men zich moet houden.

Komen er ook weer kerkdiensten?
Vanaf 1 juli mogen er weer 100 mensen samenkomen. Dat is ook het moment waarop bezoekers in het kerkgebouw aanwezig kunnen zijn bij de dienst. Deze kerkdiensten zullen er wel heel anders uitzien dan we gewend waren. Het is goed om ons dat te realiseren.
Bij de dienst zal een beperkte groep aanwezig kunnen zijn (ongeveer 50 personen). Per dienst nodigen we een aantal wijkgroepen uit om de kerkdienst live bij te wonen. In de kerk wordt een opstelling gemaakt met tafels met op de hoekpunten 4 stoelen. Zo handhaven we te afstandseisen, maar voelen we niet de afstand omdat we ‘gewoon’ bij elkaar aan tafel zitten. Mensen van hetzelfde huishouden mogen wel dicht bij elkaar zitten. Na de dienst is er de mogelijkheid om aan de tafels na te praten. Ook daarbij geldt uiteraard dat deze diensten moeten voldoen aan de geldende hygiëne-eisen. Op dit moment richten we ons eerst op één dienst per zondag. Als we wat ervaring opgedaan hebben en het loopt allemaal dan geeft dat de ruimte om weer het aantal diensten uit te breiden. Belangrijk is ook nog om te noemen dat iedereen zich vooraf zal moeten aanmelden voor een dienst. Hoe dat precies gaat werken laten we later nog weten via website en app.

En de livestream dan?
We gaan geen afscheid meer nemen van de livestream. Sterker nog, op dit moment wordt alles in de kerk ingericht om tot een permanente opstelling te komen. Ook in de toekomst willen we zo diensten blijven uitzenden. In de eerste periode zal het voor mensen die de dienst bezoeken misschien wel wat vreemd zijn. Voorgangers zullen vooral in de camera spreken en er mag niet meegezongen worden. Dit kan een gevoel geven dat je een soort van publiek bent.
Later als er weer meer mensen naar de kerk mogen zal de livestream weer meer een registratie zijn van de dienst en zal het weer wat meer lijken op wat we gewend waren. Hopelijk mogen we dan ook weer zingen.

3 smaken
Alles bij elkaar ontstaan er zo 3 smaken. We kunnen betrokken zijn in de gemeente door deel uit te maken van de wijkgroep in jouw straat of buurt. Af en toe kun je naar de kerk, maar dat zal zeker niet elke zondag zijn. Natuurlijk kun je ook zoals nu ervoor kiezen om zelf thuis naar de livestream te kijken.

Hoe gaat het met de zondagsschool?
Voor de zondagsschool geldt dat rond deze periode normaal gesproken gestopt zou worden voor de zomervakantie. In overleg met de zondagsschoolleiding is daarom besloten bij de start van het nieuwe seizoen (september) weer te starten met zondagsschool.

Uiteraard wordt de berichtgeving gevolgd en wordt aangesloten bij de geldende maatregelen en data waarop maatregelen worden aangepast.

Hou vooral de website en de app in de gaten voor het laatste nieuws over activiteiten en diensten! Het volledige protocol waar deze tekst in staat, maar ook veel praktische instructies is te vinden onder mededelingen.

VEG-op-anderhalve-meter