Omzien naar elkaar

Dit is een grondhouding van de gemeente van Jezus Christus. De gemeente is te vergelijken met een lichaam. Wanneer één lid lijdt, lijden alle leden mee.

Dit is iets wat voor de gemeente vanzelfsprekend dient te zijn. En er gebeurt ook al heel veel op dit gebied in onze gemeente. Op dit moment, waarin het Coronavirus het nieuws bepaalt en ons allen bezighoudt, verdient dit extra aandacht.

Door allerlei maatregelen raken, met name ouderen en zieken, soms in een isolement. Het advies is om niet meer bij hen op bezoek te gaan, waardoor ze alleen komen te zitten. Ook wordt het hen ontraden om zelf met anderen in contact te raken, waardoor het doen van boodschappen etc. ook onmogelijk wordt.

Wij willen proberen om (hulp-)vragen en aanbod bij elkaar te brengen en vragen u om zonodig contact met ons op te nemen om dit mogelijk te maken.

Daarom willen we u vragen om aan te geven indien u tegen dit soort zorgen aanloopt en u graag hulp daarvoor zou krijgen.

Ook willen we vragen om aan te geven als u bereid bent om bijvoorbeeld eens boodschappen te doen, medicijnen en dergelijke te halen, of wat van u te laten horen door een kaartje te sturen of via telefoon of mail of welk middel dan ook de eenzaamheid te doorbreken en te laten merken dat zij niet vergeten worden.

We willen zo voorkomen dat mensen zich toch eenzaam gaan voelen of praktische hulp nodig hebben, zonder dat dit door anderen wordt opgemerkt.

Daarnaast mag u altijd contact met ons opnemen indien u praktische of financiële hulp nodig heeft. Deze verzoeken zullen door ons discreet worden behandeld. Wij hebben geheimhoudingsplicht.

Uit ervaring weten we dat het voor sommigen erg moeilijk is om met deze zorgen naar buiten te komen, maar weet dat het binnen de Stuurgroep Dienen blijft en dat wij u graag willen ‘dienen”.

Ik wil jou van harte dienen
En als christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
Jij het ook voor mij kunt zijn.

We zijn onderweg als pelgrim,
Vinden wij elkaars houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
Dragen wij elkanders last.

Stuurgroep Dienen
Roel Schraa  tel: 0525-68 27 45  /06-53 39 86 20
Steven Fikse tel: 0525-68 45 03 /06-11 37 79 96    
Mail: dienen@vegelburg.nl