Centrale bijbelstudie: Romeinen

In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus wat geloven inhoudt. Oscar Lohuis zal over de brief aan de Romeinen een aantal Bijbelstudie-avonden houden. We gaan verder waar we vorig jaar gebleven zijn maar ze zijn ook zeker los te volgen.

De avonden zijn op dinsdag met de volgende indeling.

  • 4/2: Romeinen 7 – 8: wet, genade en de Heilige Geest
  • 11/2: Romeinen 9 – 11: Israël: joden en heidenen
  • 18/2: Romeinen 12 – 15 vs 13: levenswijze in het licht van genade
  • 3/3: Romeinen 15 vs 14 – 16: Afsluitende opmerkingen

Vanaf 19:45 uur bent u welkom in de kerk voor een kop koffie of thee om daarna om 20:00 uur te starten met de Bijbelstudie tot ongeveer 21.30 uur.

U bent van harte uitgenodigd deze avonden bij te wonen. U kunt ook gerust anderen meenemen.

Een hartelijke groet namens stuurgroep Leren.

Ilma van Iwaarden