Week der gebeden 2020

Voorheen was het als VEG Elburg onze gewoonte om in de eerste week elke avond bij elkaar te komen om God te bidden om zijn zegen voor het nieuwe jaar. Deze gewoonte hebben we dit seizoen bewust verlaten. We zijn immers in de eerste week van het nieuwe kerkelijke seizoen bij elkaar gekomen om te bidden en te danken. We waren blij verrast en dankbaar dat velen deze bidstonden hebben bezocht.

Een reden om van deze oude gewoonte af te wijken was dat het wellicht gepaster is om God om zijn zegen te vragen vlak voordat allerlei kerkelijke activiteiten weer met nieuwe energie worden aan gegaan en ons bewust te zijn van onze afhankelijkheid van God, onze Vader daarin, in plaats van op een moment dat de helft van die activiteiten alweer achter de rug is.

Een andere reden is dat we in de eerste maand van het jaar ruimte willen laten voor de landelijke Week der gebeden, die elk jaar georganiseerd wordt door Missie Nederland. In deze week wordt gebeden voor de eenheid van christenen, voor de buurt, wijk en regio, voor Nederland en voor de wereld. De kerkenraad meent dat het goed is dat ook wij daar als gemeente aan deelnemen en ons met andere kerken en christenen verenigen tot eenparig gebed.

Dit jaar wordt de Week der gebeden gehouden van 20 t/m 26 januari en zal elke avond plaatsvinden op een andere plek in de gemeente Elburg. Als VEG Elburg mogen wij als gastheer optreden op donderdagavond, 23 januari. Dit valt prachtig samen met onze wekelijkse bidstond, die ook altijd op donderavond plaatsvindt. U wordt van harte uitgenodigd één of meerdere avonden deel te nemen en ons met andere christenen te verenigen in het gebed tot God voor de wereld om ons heen. De avonden beginnen om 19.00

Maandag 20 januari – Evangelie Gemeente Oase, Oude Kerkweg 88

Dinsdag 21 januari – Gereformeerde Kerk Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 84

Woensdag 22 januari – Hervormde Gemeente Elburg, Klaverplein 2

Donderdag 23 januari – Vrije Evangelische Gemeente Elburg, Boterbloem 15

Vrijdag 24 januari – Huis van Gebed, Smeesteeg 6a

Zaterdag 26 januari – Ichthuskerk, Vrijheidsstraat 1

Namens de Stuurgroep Leren, Gert Blaauw