Maranathamaand

Hoewel het nog niet eens Oktober is, informeren we u toch al vastover de komende Maranatha-maand, die zoals ieder jaar in November in onze gemeente wordt gehouden. 

Deze maand staat dan helemaal in het teken van de verwachting van de wederkomst van de Here Jezus Christus. 

Prediking, zondagsschool en jeugdwerk: overal wordt hier aandacht aan besteed. Daarnaast hebben we in voor iedere dinsdagavond een Bijbelstudie gepland. 

Broeder Theo du Crocq wil deze avonden voor ons verzorgen. De data hiervan zijn: 5,12,19 en 25  november.

Als kerkenraad hopen we dat u hiervoor ruimte in uw agenda kunt en wilt maken.

Namens de CK: Stuurgroep Leren.

Boekje-Maranathamaand-2019