Gebed naar aanleiding van Colossenzen 1:9-11

Heer, ik vraag U of ik

  • Uw wil ten volle mag leren kennen,
  • wijsheid en inzicht mag ontvangen

van Uw Geest,

  • en door Uw luisterrijke macht

de kracht mag ontvangen

om met blijdschap

alles vol te houden en alles te verdragen,

zodat

  • ik zal leven zoals past tegenover U,

U volkomen welgevallig,

  • en ik zal vrucht dragen

door al het goede dat ik doe,

  • en mijn kennis van U zal groeien.