Vrijwilligersavond

Op vrijdagavond 28 juni is er weer een gezellige Vrijwilligersavond! Iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage levert binnen de VEG Elburg, is van harte welkom om te komen genieten van een avond ontspanning en ont-moet-ing! De avond zal muziekaal worden begeleid door de bekende “In ’t Veld Family”! Het belooft een erg leuke avond te worden! Dus… bidders, schoonmakers, stuurgroep leden, maandbladmakers, jeugdleiders, gulle gevers, oppassers, sectiebezoekers, oudsten, pastoraal team,… vul maar in: allemaal van harte welkom! Meld je aan via het mailadres van Lilian, kijk op de flyer voor alle informatie!
Groet,
Christiaan en Lilian van Renselaar
Bernard en Annejet de Bruin