Vrijwilligersavond

Op vrijdag 28 (let op, dit is gewijzigd) juni om 19.30u is er weer de beroemde vrijwilligersavond! Iedereen die een taak vervult in de gemeente: van koster tot bidder, van schoonmaker tot jeugdleider, van maandblad bezorger tot webredacteur… iedereen die iets doet voor administratie, commissies, evenementen, stuurgroepen, noem het maar op! Welkom!
We gaan o.a. genieten van de In ’t Veld Family. Dus zet de datum alvast in de agenda! Meer informatie volgt nog.

Groet van de feestcommissie,

familie van Renselaar en familie de Bruin

Opgeven via lilianvanrenselaar@hotmail.com of via het aangemaakte Facebook-evenement.