Bijbelstudie: Brief aan de Romeinen

Door:     Oscar Lohuis uit Ermelo

Dag:       4 dinsdagen

Data:     22 + 29 januari en 5 + 12 februari 2019

Waar:    Kerkgebouw V.E.G. – Elburg

Tijd:       20:00 – 21:30 uur. Binnenlopen met koffie / thee vanaf 19:45 uur

Oscar Lohuis geeft een Bijbelstudie in de VEG over de Romeinenbrief. Deze brief heeft vaak geleid tot herleving van het geloof in mensenlevens. Het is de meest systematische uiteenzetting van het evangelie in het Nieuwe Testament. Door deze brief te bestuderen kunnen we Jezus Christus en zijn Woord beter leren kennen.

Ds. Oscar Lohuis is een veelgevraagd spreker tijdens diensten en conferenties. Hij was tot 2006 predikant in de baptistengemeente. Vanaf januari 2007 is Oscar vrijgesteld om zich helemaal te wijden aan het verkondigen van het evangelie als prediker, evangelist en Bijbelleraar.

Zie ook www.goednieuwsbediening.nl